بمنظور بررسی مشکلات حوزه بهره برداری از گاز طبیعی در سطح استان، بیست و نهمین گردهمائی رؤسای مناطق و ادارات در شهرستان نجف آباد برگزار گردید.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی، در این نشست که با حضور مدیرعامل، معاون بهره برداری، معاون مهندسی و اجرای طرح ها، رئیس بهره برداری مرکز استان، رؤسای واحدهای ستادی، مناطق و ادارات گاز استان بهمراه رؤسای تعمیرات مناطق و ادارات مذکور به میزبانی اداره گاز نجف آباد برگزار گردید در خصوص مشکلات حوزه بهره برداری بحث و تبادل نظر شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی کارکنان در سطح استان در راستای گازرسانی ایمن و مستمر به بیش از ۲/۲میلیون مصرف کننده با تاکید بر پیگیری جدی وصول مطالبات گفت: از طریق بازدید های مستمر از تمامی تاسیسات گازرسانی در سطح استان، می بایست همواره آمادگی لازم برای فصل سرما فراهم باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به محدودیت در تامین برخی کالاها گفت: با نظارت کامل و ارائه آمار دقیق و واقعی حداکثر اثربخشی از امکانات موجودرا باید لحاظ کرد.

وی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح حذف قبوض کاغذی ضمن تاکید بر جمع آوری شماره تلفن همراه مشترکین در سطح استان از رؤسای ادارات خواست با تعامل و ارتباط از طریق ادارات پست شهرستان ها نسبت به دریافت مشخصات مشترکین اقدام نمایند. 

علوی، گفت:کارگروه حذف قبوض کاغذی در ستاد تشکیل و بصورت مستمر پیشرفت انجام کار را رصد می نماید.

وی، ضمن تشریح پروژه نهضت زیباسازی علمک ها درشهرستان اصفهان گفت: بمنظور ارتقاء ایمنی و زیباسازی انشعابات این پروژه در کلانشهر اصفهان و سطح منطقه شش شروع و به تدریج در سایر مناطق و ادارات نیز اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، همچنین با ارائه گزارشی از روند گازرسانی به صنایع مصوبه شورای اقتصاد بیان داشت: با توجه به خوشه بندی صورت گرفته در این طرح، گازرسانی به واحدهای صنعتی مناطق یک،سه و پنج و همچنین شهرستان های بوئین ومیاندشت، چادگان، خوانسار، سمیرم، زرین شهر، مبارکه و نطنز رو به اتمام و پیگیری لازم بمنظور گازرسانی به واحدهای تولیدی سایر شهرستان ها نیز در حال انجام است.

گزارشی از وضعیت نشت یابی، گازرسانی به صنایع و واحدهای تولیدی مصوبه شورای اقتصاد، نگهداری و تعمیرات، نرم افزار انبارک،TMMS، بازرسی ایستگاه ها و انبار، کنتورهای تعمیری، GIS، امنیت اطلاعات شرکت و آخرین اقدامات صورت گرفته در واحد امور قراردادها از جمله مواردی بود که در بیست و نهمین گردهمائی رؤسای مناطق و ادارات شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد.

در پایان این نشست مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تقدیر و تشکر از تمامی همکاران، بر ضرورت دقت در انجام امور محوله و نظارت کامل بر عملکرد پیمانکاران در بخش های مختلف تاکید کرد و گفت: وصول مطالبات یکی از موضوعات مهمی است که مدیران و روسای ادارات می بایست در اولویت کاری خود قرار دهند.

سید مصطفی علوی، با اشاره به سطوح رهبری در سازمان افزود: اگر توانمندی های مدیریتی را به یک هرم تشبیه کنیم رهبران سطح اول افرادی باتوانمندی های فوق العاده، رهبران سطح دوم ا اعضاء گروه مشارکت، سطح سوم مدیران کارآمد، سطح چهارم مدیران بانفوذ و رهبران سطح پنجم مدیران خلاق و یا رهبر هستندکه این دسته مدیرانی فروتن و با اراده می باشند.

وی، با اشاره به لزوم کسب مهارت های فنی، انسانی و ادراکی برای مدیران، اهمیت مهارت روابط انسانی و برخورد با همکاران را بسیار حائز اهمیت دانست.