به گزارش جارچی اخبار سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲  در سیر تطور و تکوین حوزه مشترکین شرکت های آبفا نقش و جایگاه ویژه ای دارد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: سامانه هوشمند خدمات غیرحضوری ۱۵۲۲ شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان راهبرد ارائه خدمات به مردم را محقق کرد .

در گذشته شهروندان برای دریافت خدمات ۲۳گانه فروش و پس از فروش انشعاب باید به طور میانگین پنج مرتبه به ادارات آب و فاضلاب مراجعه می کردند اما نخستین بار با راه اندازی این سامانه در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان، تمام خدمات به صورت هوشمند و غیر حضوری و در تمام ساعات شبانه روز به متقاضیان و مشترکین ارائه می شود و در واقع ارائه خدمات به مردم از میز ادارات به داخل خانه ها برده شد.

مهندس هاشم امینی در عین حال گفت: نقطه اوج فعالیت سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲  زمانی است که بخش مشترکین ادارات آبفای مناطق خودگردان تعطیل شود و مردم نیز بدانند که برای دریافت تمامی خدمات  باید فقط از درگاه های غیر حضوری نظیر سامانه۱۵۲۲ ، کارافزار(اپلیکیشن) همراه آبفا، کد دستوری#۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵*  و پرتال شرکت استفاده کنند.

وی با بیان این که صنعت آب و فاضلاب برای افزایش سطح کیفیت خدمات خود نیاز به تغییراتی همچون سامانه ۱۵۲۲ دارد ابراز امیدواری کرد  با استفاده از تجربیات موفق سه سال گذشته و حمایت مدیران صنعت آب و فاضلاب، بتوان سامانه خدمات غیر حضوری ۱۵۲۲ را در تمام شرکت های آب و فاضلاب راه اندازی و فراگیر کرد و از مزایای ارائه خدمات از نظر سرعت، دقت، کیفیت و تکریم ارباب رجوع همه مشترکین آب و فاضلاب کشور بهره مند گردند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان نیز گفت: از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تماس تلفنی برقرار شده با سامانه ۱۵۲۲ در سه سال گذشته، بیش از ۷۳۵ هزار مورد آن منجر به ارائه خدمات به مشترکین شده است.

رضا رضایی افزود: فعالیت سامانه هوشمند ۱۵۲۲ موجب کاهش حداقل پنج میلیون و ۳۰۰ هزار سفر درون شهری در این مدت شده است.

وی گفت: اگر به طور میانگین برای هر سفر رفت و برگشت دورن شهری ۱۲ کیلومتر مسافت طی شود، در طول سه سال گذشته بالغ بر پنج میلیون لیتر بنزین به ارزش ۵۰ میلیارد ریال صرفه جویی شده است که آثار مفید و مؤثر آن شامل کاهش هزینه های شهروندی، مدیریت اقتصاد اجتماعی و تأثیر بسیار مهم زیست محیطی می باشد.

روح الله سعیدی مدیر سامانه ۱۵۲۲ آبفای استان اصفهان هم گفت: در حال حاضر خدمات ۲۳گانه فروش و پس از فروش انشعاب آب و فاضلاب در سامانه ۱۵۲۲ از طریق ۹ کلید و ۱۷ زیرکلید به صورت کاملاً غیر حضوری و شبانه روزی به مشترکین ارائه می شود.