استفاده شورای شهر از بنیه علمی، ظرفیت ها و توانمندی اساتید و محققین دانشگاه سبب توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر شهر می شود.

 پیام نجفی در دیدار با اعضای شورای شهر اصفهان با بیان این مطلب گفت: رفع معضلات شهری صرفا وظیفه شورای شهر و یا شهرداری نیست بلکه برنامه ریزی و القای راه حل امری است که باید در تعامل دانشگاه و شورا حل شود.

وی افزود: ترافیک، آلودگی هوا، فرهنگ شهروندی، نمای شهری، کارگاه های آموزشی و زیباسازی شهر از جمله مسائلی است که دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می تواند نقش محوری را در حل و پیشبرد آنها داشته باشد.

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دانشگاه ها، قوه عاقله جامعه هستند خاطر نشان کرد: دانشگاه نماد فرهیختگی یک جامعه است و هر چه از تولیدات علمی دانشگاه در سطوح مختلف مدیریت شهری استفاده شود هم اثر بخشی دانشگاه ملوس تر خواهد بود و هم مردم با اطمینان بیشتری از طرح های مختلف در سطح شهر استقبال می کنند.

نجفی اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) با بها دادن به نسل جوان دانشجو و در قالب فعالیت های دانش بنیان هم اکنون توانسته به بخشی از نیاز کشور پاسخ دهد و طرح هایی نظیر تولید بذر هیبرید و مالچ رسی، موید این مطلب است.

وی تصریح کرد: ایجاد و توسعه سراهای نوآوری و فناوری از رسالت‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی است و با این اقدام، از انجام آموزش صرف و تحقیقات بدون در نظر گرفتن نیازهای کشور جلوگیری خواهد شد و در راستای اهداف انقلاب اسلامی طرح های خلاقانه تا مرحله اجرا حمایت می شوند.

در ادامه جلسه علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در جهت کمک به بهبود مدیرییت شهری کم نظیر است و امیدوارم بتوانیم بیش از پیش، از ظرفیت های علمی این دانشگاه بهره مند شویم.

وی افزود: ما میان خود و دانشگاه فاصله ای نمی بینیم و ارتباط با دانشگاه و استفاده از توانمندی های آن برای مدیریت شهری سودمند است.

 نصر اصفهانی اظهار کرد: نگاه ما به تعامل با دانشگاه، نگاهی مثبت و کارگشاست و باید بتوانیم با کمک دانشگاه عملیاتی تر و اجرایی تر از گذشته وارد عمل شویم.