به گزارش جارچی اخبار،سید محسن نظام خیرآبادی روز سه‌شنبه در نشست شورای اداری شهرستان مشهد گفت: با احتساب افراد تحت تکفل در مجموع ۴۱۰ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: تامین اجتماعی خراسان رضوی با ۲۷ شعبه و هزار و ۲۷۰ کارمند در استان وظیفه خدمت به ۹۰۰ هزار بیمه شده که با احتساب افراد تحت تکفل ۲.۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه ۴۴ درصد جمعیت استان زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی هستند گفت: ۶۵ درصد از جمعیت شهرستان مشهد زیرپوشش این بیمه قرار دارند.
نظام خیرآبادی افزود: ماهانه چهار میلیارد تومان بیمه بیکاری برای ۱۸ هزار و ۵۰۰  مقرری بگیر بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: بزرگترین مانع ارتباط اثربخش بین سازمان‌ها و نهادها، عدم اطلاع از قوانین و مقررات حوزه‌های کاری و مرتبط است لذا این سازمان واحدهای مشاوره‌ای راه‌اندازی کرده که به صورت رایگان خدمات مشاوره ارائه می‌دهند.