بررسی آمار واحدهای ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، هرمزگان، آلیاژی ایران، خراسان، کاوه جنوب، صبا فولاد، بناب و چادرملو در مهرماه امسال در زمینه صادرات رقم ۵۶۱ هزار و هفت تن را نشان داد که در مقایسه با ماه مشابه در سال ۹۷ رشد ۵۴ درصدی را ثبت کرد.
بیشترین سهم صادرات هفت ماهه مربوط به فولاد خوزستان با یک میلیون و ۸۳ هزار و ۶۷۴ تن است، با وجود کاهش ۱۹ درصدی نسبت به هفت ماهه پارسال، رقم ۲۶.۷ درصد از مجموع صادرات فولاد سازان را به خود اختصاص داد.
همچنین فولاد بناب با صدور ۲۶ هزار و ۲۴۰ تن میلگرد در هفت ماهه ۹۸ نسبت به مدت مشابه در ۹۷ رشد یک هزار و ۵۳۳ درصدی را از آن خود ساخت که بالاترین میزان رشد صادرات در بین واحد های مورد بررسی است.
امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت دستیابی به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد سازی را پیش بینی کرده و انتظار می رود ۲۶ تا ۲۸ میلیون تن فولاد تولید شود و از این رقم ۱۲ میلیون تن صادر خواهد شد.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از ایرنا, بررسی عملکرد فولاد سازان یاد شده در هفت ماهه امسال نشان داد که فولاد خراسان در بخش صدور میلگرد با رقم ۶ هزار و ۹۲۵ تن نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ بیشترین کاهش را با ۸۷ درصد به خود اختصاص داد.
فولاد مبارکه اصفهان با صادرات ۸۸۵ هزار و ۳۹۷ تن در هفت ماهه امسال در مقایسه با دوره مشابه در سال ۹۷ رشد ۲۳ درصدی را کسب کرد و ذوب آهن هم با رقم ۶۸۱ هزار و ۸۶۸ تن در این مدت به رشد ۱۲ درصد رسید.
ایران برای چشم انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن را هدف گذاری کرده که حدود ۴۰ درصد تولید را برای صادرات در نظر گرفته است.