محمود حجتی روز پنجشنبه در بدو ورود به لرستان در جمع خبرنگاران در فرودگاه خرم آباد اظهار داشت: در همان هفته اول وقوع سیل در هیات دولت مبلغ جبران خسارت ها تصویب و پول هم برای استانها ارسال شد.

به گفته وی علت برخی تاخیرها در پرداخت ها خسارت به کشاورزان را اعلام نشدن به موقع برآورد خسارات توسط ستاد حوادث استانها و دیدگاه پژوهشگاه فضایی عنوان کرد.

وی ادامه داد: براساس گزارش ها اکنون بیش از ۵۰ درصد خسارات کشاورزان در سه استان لرستان، خوزستان و گلستان پرداخت شده است.

حجتی افزود: کمک های بلاعوض درحال پرداخت می باشد و امیدواریم تا قبل از پایان آبان ماه پرداخت تسهیلات بلاعوض ها کامل شود.