برپایه آمارهای یادشده، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۲۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد. این آمار در مقایسه با ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه تولید نیمه نخست پارسال ۱۳.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این مدت ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه کولر آبی نیز تولید شد که حاکی از رشد ۲.۱ درصدی آن در مقایسه با دوره ۶ ماه نخست پارسال است.

در مدت یاد شده اما تولید تلویزیون رشد منفی را تجربه کرد و با افت ۹ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال به ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

رشد تولید فرش ماشینی

برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۴۲ میلیون و ۱۷۱ هزار مترمربع فرش ماشینی توسط کارخانجات داخلی تولید شد که رشد چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از ایرنا, در این مدت، تولید چرم با رشد ۲.۹ درصدی به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار فوت‌مربع و تولید انواع پایپوش با رشد ۶ دهم درصدی به ۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زوج رسید.

همچنین تولید نخ پلی‌استر با رشد ۲۲.۴ درصدی به ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن رسید، تولید الیاف و تاپس پلی‌استر با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ تن افزایش یافت، اما در تولید الیاف اکریلیک (۷۵۰ تن) و نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی (۱۰۳ هزار و ۸۰۰ تن) به ترتیب افت ۵۶.۱ درصدی و ۱.۳ درصدی در مقایسه با ۶ ماه نخست پارسال ثبت شد.