به گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، بعد از هشت روز متوالی هوای ناسالم برای گروه های حساس (بیماران قلبی، عروقی و ریوی، ‌سالمندان، ‌کودکان و بانوان باردار)، امروز کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفت.

متوسط میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز بر روی شاخص ۱۴۴ قرار گرفت.
کمیته اضطرار پایتخت به بیماران قلبی، عروقی و ریوی، ‌سالمندان، ‌کودکان و بانوان باردار توصیه کرد در صورت امکان از تردد غیرضروری در شهرهای آلوده خودداری کنند.

در همین مدت، شاخص غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون، دی اکسید نیتروژن و منواکسید کربن به ترتیب اعداد ۹۵، ۹۱ و ۴۵ را نشان می دهد.

ایستگاه‌های شهر ری (منطقه ۲۰) با شاخص ۱۸۰، شریف (منطقه ۲) با شاخص ۱۷۳ و پیروزی (منطقه ۱۳) با شاخص ۱۷۲ در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز بیشترین میزان آلایندگی را در سطح مناطق تهران داشته اند.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از ایرنا, همچنین ایستگاه های دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) با شاخص ۷۹ و پونک با شاخص ۹۵ در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ امروز به ترتیب کمترین میزان آلایندگی را در سطح مناطق را نشان می دهد.

شاخص کیفیت هوا (Air Quality Index = AQI) معیاری برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط سالم (زرد و حدمجاز استاندارد یا حد سلامت)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک (ارغوانی) تعیین شده است.