معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: ۱۶ پروژه محرک توسعه برای اجرا در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان و ناژوان بعد از بررسی از سوی مدیران شهری و اساتید دانشگاهی مورد ارزیابی و تایید کمیسیون تلفیق شورای شهر اصفهان قرار گرفت.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی نیا امروز در حاشیه سی و ششمین نشست راهبردهای شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، با بیان اینکه محورهای این نشست در حوزه شهرسازی به پروژه های محرک توسعه می پردازد، اظهار کرد: پروژه های محرک توسعه شهر اصفهان طبق طرحی که شورای شهر تدوین و طراحی کرده بود از خرداد ماه ۹۷ در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: در ابتدا در همین راستا کارگاه آموزشی با حضور مدیران مناطق شهری و روسای ادارات برای معرفی پروژه ها برگزار شد.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: در مرحله بعد ارزیابی پروژه های محرک توسعه صورت گرفت و ترکیبی از یک تیم اجرایی و دانشگاهی برای اولین بار در شهرداری اصفهان پروژه هایی که قرار بود با عنوان محرک توسعه در دستور کار قرار گیرد را ارزیابی کردند.

وی با اشاره به اینکه در گام بعدی این پروژه ها غربال و بخشی از آنها تایید شد و بخشی نیاز به بازنگری داشت، گفت: در نهایت تیمی از معاونت شهرسازی که ترکیبی از حرفه مندان و اساتید دانشگاه بودند، در مناطق حضور پیدا کردند و تدقیق نهایی و ارزیابی مجدد پروژه های محرک توسعه صورت گرفت و نهایتا ۱۵ پروژه برای مناطق و یک پروژه برای ناژوان تعریف شد و نتایج آن در مهرماه ۹۸ به کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر گزارش داده شد.

نسل اخیر پروژه های محرک توسعه بر مقیاس های خرد تاکید دارد

حسینی نیا تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق شورای شهر به این جمع بندی رسیدیم که نتایج این ارزیابی ها در مرحله اول که تعریف پروژه ها بود به نمایش گذاشته شود، تا بتوانیم کار مشترک بین آکادمی شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه شیخ بهایی و دانشگاه شهید اشرفی را در قالب همراهی و همیاری دانشگاه و مدیریت اجرایی رقم بزنیم. این مقوله را همواره به عنوان حلقه ای مفقوده در مدیریت اجرایی شهر احساس می کنیم که نیاز داریم از دانشگاه ها به کمک مدیریت شهری بیایند و امروز با برگزاری این نشست این اتفاق به بهانه روز جهانی شهرساز رقم خورد.

وی با اشاره به استقبال خوب از این نشست در بخش دانشجویی و مدیریت اجرایی شهر، اظهار کرد: امیدوارم امروز با توجه به تجربه خوب رونمایی از پروژه های محرک توسعه، نشست های از این گونه که بخش دانشگاهی در کنار مدیران اجرایی شهر در مورد پروژه ها نظر دهند، تداوم یابد و شاهد اصفهانی آبادتر باشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در مورد ویژگی های پروژه های به نمایش گذاشته شده که قرار است در مناطق ۱۵ گانه و ناژوان اجرایی شود، اظهار کرد: در حال حاضر نسل اخیر پروژه های محرک توسعه بر مقیاس های خرد تاکید دارد و از مشارکت و حضور پذیری مردم کمک می گیرد.

وی افزود: همچنین پروژه های محرک توسعه از نظر نظام برنامه ریزی نگاه پایین به بالا دارد. یعنی به جای برنامه ریزی و تعریف پروژه های وکالتی و دیکته آن به مردم باید خصلت هایی را دربرداشته باشد که مردم را برای نظر دادن در مورد طرح های مربوط به محل زندگی شان ترغیب کند.

پیوند مولفه های اجتماعی و مشارکت پذیری در اجرای پروژه های محرک توسعه 

حسینی نیا در مورد موضوعات این پروژه ها نیز تصریح کرد: مولفه های اجتماعی و مشارکت پذیری بخش اول این گونه پروژه هاست. از این رو زمینه های مختلفی در این پروژه ها دیده می شود اما غالب آنها گردشگری که برخاسته از انگیزه و دیدگاه مردم به شمار می رود، است.

وی افزود: برخی از این پروژه ها هم تم های اقتصادی و باززنده سازی بافت فرسوده دارد. در این مسیر واژه «بافت های نابه سامان» به جای بافت های فرسود به کار می رود چراکه واژه «فرسوده» کار را کانالیزه می کند و در حقیقت مدیران اجرایی شهری با نگاه راهبردی خود روی یک مسئله متمرکز می شوند اما وقتی صحبت از بافت نابه سامان می کنیم، مشمول همه حوزه ها از جمله تاریخی، میانی، مرکزی و سکونت گاه های غیررسمی می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اضافه کرد: پروژه های محرک توسعه که اغلب آن با موضوع گردشگری است، می تواند فضای شهری و مکان هایی را برای تجمع پذیری اقشار مختلف جامعه فراهم کند.