مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: همه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان مجهز به پایگاه های پشتیبانی با تجهیزاتی مناسب برای مقابله با بحران های طبیعی از جمله سیلاب است. 

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید رضا جعفریان فر با اشاره به برنامه مجموعه مدیریت شهری برای مقابله با سیلاب ها در شهر اصفهان به اتخاذ دو روش علمی و عملی اشاره و اظهار کرد: در رویکرد علمی چندین جلسه در اتاق فکر مدیریت بحران شهرداری اصفهان برگزار و منتج به یک پروپوزال و طرح پیشنهادی شده که برای شهرداری های مناطق ۱۵ گانه ارسال و نظرات آنها برای بررسی این طرح مدنظر قرار گرفته است.   

وی ادامه داد: در این اتاق فکر هفت نفر از اساتید دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی نیز حضور دارند و در حال حاضر با دریافت نظرات از مناطق، تجزیه و تحلیل ها آغاز شده است و همچنین شرح خدمات سازمان طراحی به منظور بازنگری در تغییر طرح های شهری که برای مناطق سه و ۱۳ نوشته شده بود به همراه شرح خدماتی که وزارت کشور ابلاغ کرده بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.   

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان افزود: در نهایت پس از بررسی های کارشناسی، یک شرح خدمات واحد برای انجام طرح مطالعات آبخیزداری و جمع آوری و استحصال سیلاب مناطق ۱۵ گانه تهیه شده و برای انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات به معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان ارسال شده است. 

وی با بیان اینکه در حوزه عملی برای مقابله با سیلاب ها از مهرماه به همه مناطق و سازمان های شهرداری ابلاغ شده است که به صورت مستمر کارگروه های مربوطه را برگزار کنند، گفت: چندین کارگروه از جمله سیلاب، اطفای حریق و امداد و نجات، اطلاع رسانی و هشدار زیرنظر مدیریت بحران فعالیت می کند که با برگزاری جلسات مستمر آخرین وضعیت ها را رسیدگی می کنند. 

جعفریان فر بیان کرد: بر اساس قانون جدید مدیریت بحران، جلسات مدیریت بحران باید به صورت فصلی برگزار شود و اکنون این دستورالعمل در همه مناطق ۱۵ گانه و سازمان های شهرداری اجرا می شود.

همه مناطق به موتور کف کش برای جمع آوری سیلاب مجهز است

وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان در همه مناطق ۱۵ گانه، پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران دارد که هر پایگاه به یکصد نوع ابزار و تجهیزات مقابله با بحران، مجهز است، افزود: یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با سیلاب در مناطق شهری، موتور کف کش برای جمع آوری سیلاب است که همه مناطق حداقل به یک دستگاه مجهز و برخی مناطق چندین دستگاه در اختیار دارند که در صورت لزوم در اختیار سایر مناطق قرار می دهند.  

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان تصریح کرد: مناطق ۱۳، ۵ و ۶ که در شیب کوه صفه، قائمیه، دشت ها و اراضی قرار دارد ممکن است در صورت بروز سیلاب به کمک دیگر مناطق نیاز داشته باشند و بنابراین باید از اکنون برای آن ها برنامه ریزی بهتری برای مقابله با خطر داشت.   

هر منطقه شهر اصفهان معین سه منطقه دیگر شده است   

وی با بیان اینکه هر منطقه شهر اصفهان معین سه منطقه دیگر در شهر اصفهان است، اظهار کرد: در قانون مدیریت بحران باید همه دستگاه های اجرایی و شهرداری در حوادث غیرمترقبه، حوادث طبیعی و حوادث انسان ساخت همه تجهیزات خود را در اختیار مدیریت بحران در شهرها قرار دهند. برای هماهنگی در این زمینه، جلسات متعددی از سوی شهرداران مناطق با دستگاه ها و سازمان های اجرایی در شهر اصفهان برگزار و فهرست تجهیزات موجود در اختیار سازمان ها به شهرداری ها اعلام شده است. 

وی در مورد نحوه مقابله با سیلاب ها در اطراف رودخانه زاینده رود و انهار و مادی های شهر اصفهان نیز اظهار کرد: در همین راستا دستورکاری تحت عنوان «لحظه صفر مقابله با سیلاب ها و آبگرفتگی شهری» تعریف شده است تا عملیات مرتبط با تجهیزات موجود انجام شود. همچنین به زودی مانوری با حضور نیروهای مناطق و تجهیزات آنها در باغ فدک برگزار می شود.  

تدوین برنامه عملیاتی شرایط اضطرار  

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان افزود: در حال حاضر تمام مناطق باید تجهیزات خود را عملیاتی کنند تا کارکرد آنها مورد محک قرار گیرد، به همین دلیل، کمیته نظارت بر ایمنی پایگاه های پشتیبانی مناطق در شهرداری اصفهان از نیمه دوم مهرماه سال جاری فعال شده و پایگاه ها مورد بازدید قرار گرفته است. 

وی تصریح کرد: همچنین در هر منطقه شهر اصفهان یک رزمایش با حضور نیروهای خدمات شهری برگزار، تجهیزات آنها در حضور ناظران عملیاتی، سنجش و گزارش آن برای مدیریت بحران استان اصفهان ارسال شده است.

جعفریان فر همچنین به تدوین برنامه EOP (برنامه عملیاتی شرایط اضطرار) شهر اصفهان برای مقابله با بحران ها اشاره کرد و گفت: چارچوب اولیه این برنامه تهیه و برای مناطق ۱۵ گانه به منظور دریافت نظرات آنها ارسال شده است تا در اتاق فکر مدیریت بحران شهرداری اصفهان برای تدوین برنامه جامع مقابله با بحران مورد بررسی قرار گیرد.