در راستای هوشمندسازی و ساماندهی ترافیک شهر، دوربین های نظارتی جدیدی توسط کارگاه سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز نصب و راه اندازی شد.
به گزارش جارچی اخبار مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز با اعلام این خبر، گفت: این دوربین های جدید در خروجی ترمینال مرکزی تبریز و در خروجی منظریه به اتوبان شهید کسایی نصب و راه اندازی شده است.
اصغر آدی بیگ، با اشاره به بی نظمی و تخلفات شایع رانندگی در مقابل ترمینال مرکزی تبریز عنوان کرد: رانندگان تاکسی و سایر خودروهای واقع در مقابل ترمینال مرکزی تبریز توجه داشته باشند که تمامی تخلفات رانندگی آن ها ثبت و توسط پلیس راهور اعمال قانون می شود