نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی، هرگونه مصاحبه اختصاصی با شبکه معاند “من و تو” را تکذیب کرد.
به گزارش جارچی اخبار، «پروانه سلحشوری» روز سه‌شنبه در این توئیت اظهار داشت: من هرگونه مصاحبه اختصاصی با شبکه من و تو را تکذیب می‌کنم.
وی تصریح کرد: اینکه کسی با شماره ناشناس تماس بگیرد و خود را خبرنگار آزاد معرفی کند، اما بعدا مشخص شود که خبرنگار ثابت یک رسانه است و سخنان شما را تقطیع شده پخش کند، نامی جز تحریف، فریب و دروغ ندارد.