آمار عملکرد شرکت های مزبور حاکی است، جمع فروش شرکت های زنجیره معدن در بورس تهران در آبان ۹۸ رشد ۲۶ درصدی دارد و به رقم ۱۲ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان رسید.

برپایه اطلاعات آماری مورد بررسی، در مجموع هشت ماه امسال فروش شرکت های این حوزه با جهش ۷۴ درصدی به رقم ۹۸ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان رسید و در واقع ۲۴ درصد ارزش فروش های بورسی را به خود اختصاص داده اند.

عملکرد شرکت های یاد شده در ابان ماه نسبت به مهر ۹۸ رشد پنج درصدی را ثبت کرد، این درحالی است در مقایسه با آبان ۹۷ بالغ بر ۲۶ درصد رشد را نشان می دهد.

فولاد مبارکه ( اصفهان ) در آبان ماه امسال سه هزار و ۲۳۶ میلیارد تومان فروش داشته که رشد پنج درصد نسبت به مهر، ۱۹ درصدی نسبت به ابان ۹۷ و ۹۲ درصدی را در هشت ماهه به ثبت رساند.

شرکت ملی صنایع مس ایران هم در آبان ماه یکهزار و ۶۹۲ میلیارد تومان فروش داشت و نسبت به مهر امسال رشد فروش ۲ درصدی داشت، نسبت به ابان ۹۷ افزایش ۶۰ درصدی و در هشت ماه امسال ۱۲۸ درصد رشد را نشان می دهد.

فولاد خوزستان هم در ماه آبان به رقم فروش یکهزار و ۳۶۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر ماه امسال ۵۲ درصد رشد دارد و نسبت به آبان ۹۷ چهار درصد افزایش داشت و در دوره هشت ماهه ۵۱ درصد رشد فروش دارد.

گل گهر سیرجان هم با فروش یکهزار و ۲۳۳ میلیارد تومان در آبان رشد ۲۱ درصد نسبت به مهر ماه امسال را ثبت کرد، در مقایسه با آبان ۹۷ هم به رشد ۷۴ درصد رسید و در دوره هشت ماهه امسال هم افزایش فروش ۷۲ درصدی را نشان داد.