به گزارش جارچی اخبار،دومین نشست هم اندیشی هنرمندان باشهرداریاسوج در حالی برگزار شد که چندی پیش تعامل روزافزون این دو نهاد موجب برگزاری اولین جشنواره ملی دیوارنگاری شهر یاسوج گردید. جشنواره ای که تاثیرات گسترده فرهنگی و اجتماعی و زیبا شناختی در شهر یاسوج از خود بجای گذاشت و تحسین شهروندان را در پی داشت.

شریف اسلامی رئیس حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد در دومین نشست هنرمندان و شهردار یاسوج، گفت: دغدغه هنرمندان نسبت به شهر یاسوج به عنوان شهری که متعلق به همه استان است ما را در این مکان جمع کرد و این دغدغه را همه ما باید نسبت به شهرمان، شهروندان و آینده آن داشته باشیم چرا که آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد.
وی بیان داشت: قطعا آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد و خواهند گفت با شهری که همزمان کوه و جنگل و رودخانه دارد و در زیباترین طبیعت کشور بنا شده، چه کرده ایم.
وی تویعه انسانی را مقدم بر همه توسعه ها دانست و گفت: توسعه و رشد شهری بدون عنصر شهروند، عقیم خواهد ماند.
اسلامی تصریح کرد: تبیین حقوق شهروندی، شهروند مداری و شهروند سازی از جمله وظایف جامعه هنری است و مسئولیت مهم اجتماعی آنها در قبال شهر است.
رئیس حوزه هنری استان خاطرنشان کرد: شهر موجودی زنده است که معماران کالبد آن را می سازند و هنرمندان روح آن و هر دو اینها باید در کنار هم باشد تا شهر بستر رشد و تعالی شهروندانش شود.
اسلامی ، نمی توانیم، نیست و نمی شود را یک فرهنگ غلط در استان دانست و اظهار کرد: این افعال منفی جلوی حرکت و رشد را گرفته و به این خاطر شهر و استان ما با داشتن این همه منابع خدادادی هنوز در خم کوچه اول توسعه است.
وی تاکید کرد: برای توسعه و تعالی شهر ابتدا باید توسعه انسانی را محقق کنیم چرا که توسعه جامعه با توسعه انسان شکل می گیرد و اگر شهری با انبوه ساخت و سازها و بلوارها و فضاهای فیزیکی باشد اما فرهنگ شهرنشینی و شهروند مسئول نباشد، آن شهر ماندگار و پایدار نخواهد ماند.
اسلامی نگاه شخصی، سیاسی و طایفه ای به توسعه شهری را یک آسیب دانست و اظهار کرد: تا مادامی که کسانی چنین خط کشی هایی را در شهر و بین شهروندان می کنند، شهر رنگ آبادانی نخواهد دید.
رئیس حوزه هنری استان تصریح کرد: شهروندی می تواند برای شهرش موثر و مفید باشد که تکریم و احترام شود و زیبا سازی و طراوت بخشی به شهر، تکریم و احترام به شهروندان حق طبیعی آنان است چرا که در شهر ناهنجار و نازیبا، ناهنجاریها و زشتی ها رشد خواهد کرد.
وی با اشاره به برگزاری نشست هنرمندان با شهردار، بر توجه به نقش هنر در رشد فرهنگی و اجتماعی و ارتقای جلوه های بصری شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی هنرمندان ایجاب می کند که نسبت به آینده شهری که در آن زیست می کنند و فردا باید آن را به نسل بعدی بسپارند، حساس و مسئولیت پذیر باشند.
رئیس حوزه هنری استان دیوار نگاری اجرا شده در شهر یاسوج را یک اقدام موثر و گام اولیه دانست و عنوان کرد: برگزاری این جشنواره در سطح ملی یک حرکت امید بخش و قابل تحسین بود که اثرات روانشناختی، جامعه شناختی و فرهنگی خوبی در شهر داشته است.
وی افزود: تاثیر مثبت این اتفاق می تواند در بخش های دیگر تکثیر شود و به شهرمان و شهروندانش که به امید، نشاط و طراوت نیاز دارند، روح تازه ای دمیده شود و هنر و هنرمندان هستند که می تواند این بار را به منزل ببرند.

وی تاکید کرد: تمدنها با جلوه های هنری خود را پایدار و ماندگار کرده اند و شهر یاسوج نیز اگر می خواهد ماندگار شود باید بر پایه هویت بومی خویش، با هنر چه در شکل و چه در محتوا پیوند خورد و مامنی برای شهروندانش باشد.
نستهن مقدم شهردار یاسوج در این نشست گفت: نگاه شهرداری تراکمی نیست بلکه نگاه بی توجهی یک مسئول به ظرفیت هاست که ما باید از این ظرفیت ها استفاده کنیم.
وی افزود:در شهرداری، تاسیس سازمان فرهنگی اجتماعی تا مرحله بازدید سازمان شهرداری کشوری پیش بردیم که آنها شاخص هایی را در شهر بررسی میکنند که در شهر یاسوج وجود دارد.
مقدم تصریح کرد: شهر یاسوج با برنامه ریزی،حضور هنرمندان و مشارکت شهروندان می تواند در بحث گردشگری بعنوان یک قطب بین المللی تبدیل شود.
شهردار یاسوج اظهار کرد: لقب پایتخت طبیعت ایران در شرایط کنونی زیبنده شهر یاسوج نیست چرا که ما در زمان فعلی داریم درختان و جنگل های مقاوم را تخریب می کنیم و ساختمان های بی روح را جایگزین آن می کنیم.
وی افزود: شهردار و هنرمندان باید در کنار هم باشند و شهرداری میزبان شهروندان است که شهر باید در شان این میزبانی برای آنها باشد.
شهردار یاسوج با اشاره به نشست هم اندیشی گفت: بهره وری این است که از امکانات نهایت استفاده را ببریم و اثر بخشی را در کارمان ببینیم.
وی اظهار کرد: برای شهروند برنامه ننویسم بلکه منتظر بمانیم که شهروند از شهرداری چه می خواهد و این با ساز و کار عوارض و مدیریت شهرداری برای شهروندان انجام خواهد گرفت:

مقدم با اشاره به کارهای صورت گرفته در حوزه هنر تصریح کرد: ما می خواهیم کار را به اهلش یعنی شما هنرمندان بسپاریم و برای دو المان شهری در نقاط فلکه ساعت و فلکه هفت تیر برنامه جدیدی را پیش بینی کرده ایم که بهترین طرح ها را داشته باشیم و شهرداران سلیقه ای کار نکنند بلکه از خرد جمعی و اهل متخصص استفاده کنیم.