سید محسن موسوی تاکامی روز پنجشنبه در حاشیه آیین شروع طرح نهضت سبز در مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: در مجموع در راستای طرح نهضت سبز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نهال در سطح حدود ۸۵۰هکتار از اراضی جنگلی تا پایان سال ۹۸ کاشته می شود.
وی اضافه کرد : براساس برنامه ریزی طرح نهضت سبز نهال کاری در ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی و ۲۵۰ هکتار در سایر اراضی در اختیار منابع طبیعی برای زراعت چوب اجرایی انجام خواهد شد.
موسوی برنامه اصلی طرح نهضت سبز نهال کاری را در استان مازندران توسعه زراعت چوب در راستای قانون تنفس جنگل های شمالی بیان کرد و اظهارداشت : اگرچه در سنوات گذشته نیز منابع طبیعی طرح هایی را برای زراعت چوب اجرایی کرد، ولی در سال جاری بیشترین میزان مساحت طرح نهال کاری را به این برنامه اختصاص داد.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از ایرنا, مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: در سال جاری افزون بر ۵۰۰ هزار اصله نهال اوکالیپتوس و صنوبر در قالب طرح زراعت چوب در این خطه شمال کشور کاشته می شود که ۹۰ درصد از این نهال را صنوبر تشکیل می دهد.
به گفته وی در سال گذشته نیز در قالب طرح مازندران پاک حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نهال کاشته شد.
طرح نهضت سبز نهال کاری از سوی سازمان جنگل ها و مراتع کشور در آذرماه اعلام شد که براساس این طرح تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نهال در سطح کشور کاشته می شود که سهم مازندران حدود ۲ میلیون نهال اعلام شد.
استان مازندران افزون بر ۲ میلیون هکتار مساحت دارد که بیش از ۹۰ درصد از این مساحت را منابع طبیعی تشکیل می دهد. منابع طبیعی مازندران با ۲ مدیریت شامل مدیریت منابع طبیعی مازندران – منطقه ساری و منابع طبیغی غرب مازندران منطقه نوشهر اداره می شود.