شهردار تبریز از تامین یک هزار و ۳۰۰میلیاردتومان برای مترو تبریز در دوسال اخیر توسط شهرداری خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار ، ایرج شهین باهر گفت: تمام مناطق، سازمان ها و معاونت های شهرداری تبریز در دوسال اخیر برای پیشبرد پروژه قطار شهری تبریز سنگ تمام گذاشتند که این همت در هیچ دوره ای وجود نداشته است.
وی با اشاره به آلودگی هوای تبریز در روزهای اخیر، بیان کرد: با توجه به اینکه بسیاری از بیماری های خطرناک ناشی از آلودگی هوا است، تکمیل هرچه سریع تر مترو تبریز که جایگاهی ویژه در ارتقا حمل و نقل عمومی دارد، می تواند مانع ایجاد آلایندگی شود.
شهردار تبریز اعلام کرد: در خوشبینانه ترین حالت بیش از ۵۰درصد آلودگی هوا ناشی از دود خودروها است که همین موضوع نشان می دهد باید بیش از پیش برای پروژه قطار شهری تبریز توجه داشته باشیم.