شاهرود_ حسین بابامحمدی: مهندس وزیری درادامه بیان داشت: امروزه شهرها نیز مانند شرکتها ،با هم به رقابت می پردازند.تلاش برای زیباتر شدن ، کارآمد بودن و ارائه هویتی با ارزش ،چرا که در این صورت قادر خواهند بود توجه جهانی ، جذب گردشگر و بازار سرمایه و استعداد را به خود اختصاص دهند .به همین دلیل رشد و توسعه “کیفیت زندگی شهری” و نگاه ” انسان مدارانه “مورد توجه قرار گرفته است .مهندس وزیری اظهارداشت؛هر گونه هزینه کرد در راستای ارتقاء سیما و منظر شهری و زیباسازی فضاهای شهری نوعی سرمایه گذاری با هدف ارتقاء فرهنگ شهر است .
به گزارش جارچی اخبار؛سرپرست واحدزیباسازی شهرداری شاهروددرادامه گفت: هنر های شهری علاوه بر احساس رضایت شهروندان ، فضای شهری را به مکانی توام با حس تعلق ، بدل می سازند.فراهم آوردن فرصت های حضور مردم در شهر ،اصلاح فرهنگ شهروندی ،آموزش مباحث مذهبی ،بازنمایی نوستالوژی های فردی ، افزایش سواد بصری ، بهبود اخلاق شهروندان ، خلق محیطی جذاب ،انرژی بخش و بالنده ،از دیگر دستاوردهای زیبا سازی شهری به شمار می رود .