عملیات زیرسازی و اصلاح کوی شهید بهشتی در کوچه پرورش توسط عوامل معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱ تبریز آغاز شد.
به گزارش جارچی اخبار طرح اصلاح و زیرسازی خیابان‌های سطح این منطقه که یکی از پروژه‌های اثر گذار است در بخش‌های مختلف منطقه عملیاتی و اجرایی شده است.
یکی از این پروژه ها که با درخواست شهروندان انجام شده، زیرسازی و اصلاح کوی شهید بهشتی کوچه پرورش و کوچه گلها بود که هم اکنون توسط پیمانکاران منطقه اجرا می شود.
چندین پروژه زیرسازی، اصلاح، لکه گیری و آسفالت ریزی به صورت هم زمان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۱ در دست اجرا است.