شهردار منطقه ۵ تبریز از آغاز عملیات فنس کشی و پایدارسازی خیابان شهید ولی پور در شهرک باغمیشه خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، میر علی اصغر نساج با اشاره به آغاز عملیات پایدارسازی، رفع خطر ریزش کوه و همچنین فنس کشی در خیابان شهید ولی پور گفت: با هماهنگی های به عمل آمده و حل برخی مسائل با سازمان های ذیربط اجرای این پروژه ادامه دارد.
او افزود: پس از ریزش کوه در خیابان ولی پور باغمیشه شهرداری منطقه ۵ با جدیت و با بسیج تمام امکانات لازم برای رفع خطر وارد عمل شده بود.
نساج یادآور شد: پس از رفع خطر در مرحله دوم عملیات فنس کشی شروع شده و پس از این مرحله خاکبرداری دوباره نیز آغاز خواهد شد.
شهردار منطقه ۵ تبریز با اشاره به اینکه هماهنگی لازم با برخی ادارات انجام شده است ابراز امیدواری کرد تا با تعامل سایر دستگاه های ذیربط این پروژه طبق زمانبندی اجرا و به پایان برسد.