همزمـــان با ولادت امـــام حســـــن عســــــــکری(علیهالسلام)، حجتالاســـلام محــمدجعــــفر منتظـــری، دادستــــان کل کشـــــور بههمراه دکتر عمرانی معاون دادستان کل در امور مبارزه با مواد مخدر، دادستان استان اصفهان، دادستان شهرستان مبارکه و هیئت همراه از خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه بازدید کرد.