شهردار تبریز گفت: شهرداری تبریز در دوره فعلی و طی دو سال گذشته نه تنها هیچ بدهی و تعهدی ایجاد نکرده است، بلکه توانسته بخش قابل توجهی از بدهی دوره های گذشته را پرداخت کرده است.
به گزارش جارچی اخبار ، ایرج شهین باهر با بیان اینکه در سال اول شورای پنجم با وضعیت خاصی مواجه بودیم و انباشت بدهی ها به اشخاص و پیمانکاران و بانک ها در تمام حوزه ها وجود داشت گفت: جالب اینکه خیلی از این بدهی ها در جایی نیز ثبت نشده بود.
او با اشاره به پرداخت بدهی های چند سال گذشته شهرداری، ادامه داد: با این وجود و با توجه به قول ها و تعهداتی که شهرداری طی سال های گذشته ایجاد کرده بود، ما در دوره فعلی مجبور به پرداخت این بدهی ها بودیم و خوشبختانه در اولین سال، این مقطع را رد کردیم.
شهردار تبریز عنوان کرد: پرداخت بدهی ها در شرایطی بود که با رکود ساخت و ساز و کمبود درآمد شهرداری مواجه بودیم و در سال ۹۷ نیز تلاش کردیم تا پروژه های نیمه تمام را به پایان برسانیم.
او با بیان اینکه امور شهرداری تبریز اکنون با شیب ملایمی پیش می رود، افزود: با همکاری و همراهی تمام مدیران شهرداری مسیرهای پیشبرد کارها را شناسایی کردیم و با کاهش هزینه ها، مشکلات را کمتر کردیم تا در سال ۹۸ به ثبات برسیم.
ایرج شهین باهر اظهار کرد: با وضعیت اقتصادی امروز کشور، نظم بخشی و آرامشی که اکنون در مجموعه شهرداری تبریز حاکم است، قابل قبول است و این اتفاقات در هیچ دوره ای رخ نداده بود.
او با تاکید بر ضرورت توجه مدیران شهرداری و شهرداران مناطق به بحث فضای سبز، یادآور شد: ایجاد فضای سبز جزو پروژه هایی است که نیاز به هزینه زیادی ندارد و اکنون در بعضی از مناطق، فضاهای تملک شده ای داریم که برای ایجاد پارک و فضای سبز مناسب است. هرچقدر تعداد درختان در شهر بیشتر باشد، میزان سلامتی شهروندان نیز افزایش می یابد.
شهردار تبریز با اشاره به اینکه توجه به بحث مهم فضای سبز در گذشته مغفول مانده است، گفت: در دوره فعلی مدیریت شهری، حتی یک متر مربع تغییر کاربری از فضای سبز به کاربری دیگر نداشته ایم و با وجود اینکه ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد شهرداری از تغییر کاربری بوده است، در این خصوص کاملا مقاومت کرده ایم.
او ادامه داد: هم اکنون چند پروژه برای تغییر کاربری فضای سبز روی میزم دارم اما مخالف این تغییر کاربری هستم چراکه معتقدم نه تنها باید مانع حذف فضای سبز باشیم، بلکه باید آن را گسترش دهیم. متاسفانه پیش از این، شاهد بی توجهی زیادی به بحث فضای سبز تبریز شده است و اکنون مردم از ما می خواهند تا به موضوع فضای سبز و ایجاد پارک های محله ای بیش از پیش توجه کنیم.
ایرج شهین باهر عنوان کرد: وظیفه ما است که خواسته مردم را اجابت کنیم و در این راستا برای اولین بار، یک کاربری مسکونی را تبدیل به پارک کردیم و با عنوان باغ شهر در اختیار شهروندان قرار دادیم. وظیفه شهرداری نه ایجاد مراکز تجاری و پاساژ، بلکه ایجاد فضای سبز و پارک است.
او افزود: شهرداری تبریز در هیچ دوره ای ۷۵ میلیارد تومان حقوق نداده است. امروز هم این حقوق به کارکنان شهرداری پرداخت می شود و هم فضای سبز ایجاد می شود. این نگرش که شهرداری همیشه درآمدزایی کند، باید عوض شود و ما در کنار حذف درآمدزایی از بخش تغییر کاربری فضای سبز به کاربری تجاری، به شکل قابل قبولی کاهش هزینه داشته ایم.
شهردار تبریز یادآور شد: برخی موضوعات از جمله فضای سبز از لازمه های شهر ما است و نباید روی چنین مواردی معامله کنیم. درآمدزایی شهرداری باید از محل هایی غیر از تغییر کاربری فضای سبز باشد و این از شاخصه های یک مدیر جهادی است.