به گزارش جارچی اخبار دکتر جابر جعفری مدیر خرید خارجی ذوب آهن اصفهان در حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه ایران متافو به خبرنگار ما گفت : در سالیان اخیر با توجه به وجود تحریم های بین المللی علیه ایران و به ویژه بعد از خروج دولت آمریکا از برجام،مسیرهای باز شده جهت تعاملات بین المللی،متاسفانه مجددا بسته شد و خریدهای خارجی با چالش های زیادی همراه گردید.
وی افزود : بر اساس تجربیات موفق سالیان گذشته و با خرد و تدبیر جمعی و رهنمودهای مدیریت عالی شرکت توانستیم چالش های ایجاد شده را برطرف نموده و آینده روشنی را در این خصوص برای ذوب آهن اصفهان ترسیم نماییم.

مدیر خرید خارجی شرکت  تصریح کرد : در نمایشگاه امروز تعاملات بسیار خوبی با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه تامین مواد اولیه خط تولید و بومی سازی قطعات و تجهیزات صورت گرفت که پس از پیگیری در نشست های آتی نتایج آن اطلاع رسانی می شود.

استراتژی ذوب آهن اصفهان تامین از داخل کشور است

این مقام مسئول خاطر نشان کرد : استراتژی ذوب آهن اصفهان همواره تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات از داخل کشور است و در جایی که این امکان به لحاظ کمی و کیفی میسر نباشد به ناچار برای تامین از خارج از کشور برنامه ریزی می شود.

 مسئولین برای حفظ تولید و ارتقاء آن با راهبردهای اثربخش از خام فروشی جلوگیری کنند

دکتر جعفری گفت:  ذوب آهن اصفهان که بنیان آن بر اساس معادن گذاشته شد و مدیریت آنها را نیز بر عهده داشت هم  اکنون به دلیل کمبود اولیه داخلی  به ویژه سنگ آهن با نیمی از  ظرفیت تولید دارد و متاسفانه صادرات این ماده اولیه استراتژیک را شاهد هستیم. مسولین در جهت حفظ تولید و ارتقاء آن نیاز  است حامی تولید کنندگان باشند و با اتخاذ راهبردهای اثربخش از خام فروشی مواد اولیه جلوگیری نمایند.