رئیس انجمن چرم آذربایجان‌شرقی گفت: واحدهای چرم‌سازی حقیقی استان به علت نداشتن اجازه واردات پوست خام گاوی در آستانه تعطیلی قرار دارند.
به گزارش جارچی اخبار مهدی امینی، روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه هم اکنون در استان ۳۶۰ واحد صنعتی چرمسازی وجود دارد، افزود: ۹۵ درصد این واحدها حقیقی و ۵ درصد بقیه حقوقی است.
وی اظهار داشت: از وقتی که کشتار در ایران کاهش یافت واحدهای چرم سازی با کمبود پوست خام گاوی و مواد اولیه این صنعت مواجه شدند بنابراین این واحدها برای تامین مواد اولیه خود به واردات پوست خام روی آوردند.
رئیس انجمن چرم آذربایجان‌شرقی گفت: براساس آئین نامه سازمان دامپزشکی کشور اجازه واردات پوست خام گاوی و مواد اولیه را به تولید کنندگان حقیقی صنعت چرم نمی دهند بنابراین فعالان این حوزه با مشکل تامین مواد اولیه مواجه شده اند.
امینی، با اشاره به اینکه براساس این آئین نامه تنها شرکت های حقوقی قادر به واردات هستند، ادامه داد: پیش از این آئین نامه، افراد حقیقی نیز به راحتی می توانستند مواد اولیه صنعت چرم را وارد کنند.
وی با بیان اینکه ۵ درصد واحدهای تولید کننده چرم در استان شخصیت حقوقی دارند و ۳ درصد آن ها نیز در وضعیت تعطیلی قرار دارد، یادآوری کرد: اگر اجازه ورود مواد اولیه به واحدهای حقیقی داده نشود این واحدها تعطیل خواهند شد و ۲ درصد واحدهای حقوقی قادر نخواهند بود تقاضای صنعت چرم استان را پاسخ دهند.
امینی، صدور اجازه واردات پوست برای واحدهای حقیقی و صدور مجوزهای لازم برای ترخیص پوست خام گاوی و مواد اولیه به تبریز را خواستار شد.