رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی از شعبه شمالغرب کشور در شهرستان مرند بازدید و با تولید واکسن های روغنی چندگانه موافقت کرد.
به گزارش جارچی اخبار، دکتر علی اسحاقی رئیس مؤسسه تحقیقاتی و سرم سازی رازی، به همراه معاونین خود و هیئت همراه از شعبه مرند بازدید و با مدیران و کارشناسان مجموعه گفتگو و از نزدیک در جریان فعالیت ها و مسائل و مشکلات آن قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، دکتر عارف هوشیاری رئیس شعبه مرند گزارشی پیرامون طرح های R&D ، پیشرفت تولید و برنامه های آتی ارائه کرد.
سپس موارد، مسائل و مشکلات مربوط به پروژه های در حال اجرای شعبه بررسی و جهت تسریع در طرح های R&D پیشنهادات و راهکار هایی ارائه شد.
دکتر اسحاقی برای افزایش کیفی و کمی محصولات موسسه خصوصاً افزایش سبد کالایی موسسه با تولید واکسن های روغنی چند گانه موافقت کرد و به این منظور دستورات لازم برای تامین تجهیزات، امکانات و زیرساخت ها را صادر کرده و خواستار پیگیری مجددانه مسئولین مربوطه شد.