کارگاه آموزشی اصول حسابداری برای همکاران جدیدالاستخدام در سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش جارچی اخبار، کارگاه آموزشی« آشنایی با اصول و مفاهیم حسابداری، نحوه نظارت و کنترل دفاتر و صورت حسابهای مالی» برای همکاران جدید الاستخدام سازمان، روز هفتم آذرماه ۹۸ در محل اتاق جلسه تعاون روستایی استان برگزار گردید.
لازم به ذکر است در این کارگاه شیرمحمدی رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان تبریز و مصیبی رئیس اداره حسابرسی استان با ارائه مطالب مربوطه به سوالات فراگیران پاسخ دادند.
گفتنی است با توجه به استقبال فراگیران و پربار بودن مطالب مقرر شد کارگاه تکمیلی با رویکرد آشنایی با سیستم سیترا برگزار گردد.