مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود از همایش روز جهانی خاک با حضور جمعی از کشاورزان شهرستان هشترود و کارشناسان مراکز جهادکشاورزی شهرستان در سالن اجتماعات این مدیریت خبر داد و گفت: امسال روز جهانی خاک، بر محور جلوگیری از فرسایش خاک است.
به گزارش جارچی اخبار، مهندس مجید احمدی با بیان اینکه اهمیت فرسایش خاک به ویژه در بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست به نحوی که این امر در دین و شریعت هم توصیه شده است.
مهندس احمدی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که خاک یک موجود زنده است و در حیات انسان تاثیر زیادی دارد پس باید در حفاظت از آن کوشید، در بخش کشاورزی به تغییر کاربری خاک و تخریب آن پرداخته شده اما باید خارج از این حوزه هم به خاک پرداخته شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود ادامه داد: در جاهایی که کمبود آب است می توان این امر را با خاک جبران کرد اما در توسعه کشور و شهرستان بدون نگاه به آمایش سرزمین به خاک توجه شده و قطعاً خسارت های جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: تمام حیات انسان به خاک بستگی دارد مانند هوای آلوده که تنفس را غیر ممکن می کند، در آخرین مرحله؛ امنیت غذایی به خاک مربوط می شود که گذشتگان ارزش بیشتری برای خاک قائل بودند اما امروزه به این موجود زنده، دست اندازی می شود.
مهندس احمدی در پایان از همه کشاورزان خواست در حفظ خاک تمام تلاش های خود را انجام داده و در حفظ آن کوشا باشند.