وزارت صنعت، معدن وتجارت با رصد مستمر زنجیره تامین محصولات پتروشیمی برنامه ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در دستور کار خود دارد و آمارهای رسمی نیز حاکی است، میزان تقاضای بیش از ۸۳ درصد در سه ماهه دوم سال ۹۸ نسبت به سه ماه مشابه در سال قبل کاهش یافت و آرامش نسبی در بازار این محصولات را درپی داشت.

واقعیت اینکه کاهش ۸۳ درصدی تقاضا در مقابل کاهش ۲۸ درصدی معامله نشان از واقعی نبودن بخشی از تقاضا و موثر بودن اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه مزبور است.

وزارت صنعت ضمن تصریح براین مطلب که تقاضای خرید محصولات پتروشیمی در سال ۹۷ با افزایش نامتعارفی روبه روشده بود، افزوده است: میزان تقاضا بالاتر از میزان مصرف واحدهای صنعتی بود واین روند باعث بروز نوسان در قیمت محصولات پتروشیمی شده بود.

ضرورت ورود به این بازار و ساماندهی آن موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی نوسان قیمتی و مدیریت عرضه و تقاضا دربازار وارد عمل شود و کمیته راهبری مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی تشکیل، و زنجیره تامین محصولات پتروشیمی را با اتخاذ تدابیری مورد بررسی قرار داد.

نخستین گامی که برای ساماندهی و مدیریت بازار به مورد اجرا گذاشته شد، عرضه مستمر و رعایت کف عرضه از طریق بورس و پتروشیمی ها بود که مورد پیگیری قرار گرفت و هماهنگی های لازم نیز برای ایجاد تعادل در بازارمتناسب با عرضه و تقاضا صورت گرفت.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، همچنین در بخش تقاضا نیز که بازار غیر منطقی ایجاد شده بود، قیمت های پایه عرضه در بورس کالا بر اساس ارز نیمایی در نیمه دوم سال ۹۷ تعدیل و در ادامه امسال طرح افق بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار به منظور پایش سیستمی سهمیه واحدها و شفاف سازی در قالب سامانه الکترونیکی شروع بکار کرد .

سامانه الکترونیکی یاد شده با محوریت اطلاعات سامانه بهین یاب و سامانه جامع اطلاعات شروع بکار کردند و میزان عرضه ( فروش) محصولات را متناسب با تولیدات واحدهای صنعتی مورد پردازش قرارداد.

طرح مزبور از ابتدای تیرماه ۹۸ به شکل پایلوت و از ابتدای پاییز ۹۸ برای تمام مواد پتروشیمی و مصرف کنندگان آن اجرایی شد. علاوه براین بازبینی سهمیه‌ها با اولویت واحدهایی که ۸۰ درصد خرید مواد را در دو سال گذشته انجام داده‌اند نیز با جدیت مورد بررسی قرار گرفت.

مقایسه معامله مواد پتروشیمی دارای التهاب در بورس کالا در سه‌ماهه دوم سال های ۹۸ نشان می دهد که با اقدامات اصلاحی در حوزه عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی ثبات نسبی در وضعیت بازار محصولات پتروشیمی ایجاد و وزارت صنعت تاکید دارد که این اقدامات را با جدیت تا ساماندهی کامل ادامه خواهد داد.