شهردار تبریز با تاکید بر توسعه فضاهای سبز و احداث پارک‌های محله‌ای و منطقه‌ای در این شهر گفت: طبق هدفگذاری انجام یافته طی دو سال گذشته ۲۴ پارک و بوستان محلی به ویژه در مناطق کم برخوردار افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
به گزارش جارچی اخبار ایرج شهین‌باهر افزود: رویکرد توسعه فضای سبز همواره مورد توجه بوده و بر همین اساس سال ۹۹ نیز توسط شورای اسلامی شهر تبریز به عنوان سال فضای سبز و توسعه پارک های محله‌ای نامگذاری شده است.
وی یادآور شد: از آغاز به کار دوره جدید مدیریت شهری تبریز، اختصاص فضاهایی برای احداث بوستان‌های محله‌ای همواره مورد توجه بوده و در این راستا گام‌های موثری برداشته شد که نتایج آن در سطح شهر مشهود است.
ایرج شهین‌باهر یادآور شد: با وجود اینکه موضوع فضای سبز و احداث پارکه های محله‌ای در دو سال گذشته مورد توجه بوده و پارک های موفقی همچون «باغ‌شهر تبریز» احداث شده است، ولی در صدد این هستیم نگاه ویژه به این موضوع ادامه یابد که اختصاص ردیف ستاره دار در بودجه سال آینده نیز مزید بر همین علت خواهد بود.
شهردار تبریز توجه به موضوع فضای سبز را سیاست کلی مجموعه شهرداری تبریز دانست و افزود: در این بین موضوع پارک های منطقه ای مثل عباس میرزا، پارک بزرگ و… نیز بسیار حائز اهمیت است که در سال آتی نگاهی ویژه به این مجموعه‌ها صورت می‌گیرد.
ایرج شهین‌باهر در پایان سخنان خود تصریح کرد: در این بین پارک فرا منطقه‌ای آرپا دره سی نیز باید تعیین تکلیف و سال آینده به طور رسمی افتتاح شود.