شهردار منطقه ۸ تبریز از راه اندازی اولین مرکز خود اشتغالی شهرداری تبریز در شهرداری منطقه ۸ خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار ، علی مدبر در دیدار با مدیران کمیته امداد امام خمینی(ره) استان آذربایجان شرقی بر لزوم همکاری بین سازمانی شهرداری تبریز با کمیته امداد امام خمینی به منظور ایجاد نخستین مرکز خود اشتغالی در منطقه تاریخی فرهنگی شهر تاکید کرد و خواستار افزایش همکاری ها در این راستا شد.
مدبر در این جلسه هدف از ایجاد چنین مرکز خود اشتغالی را ایجاد اشتغال برای مدد جویان شهر دانست و اعلام کرد: اجرای این طرح منشاء خیرات زیادی برای ما خواهد بود.
شهردار منطقه ۸ تبریز افزود: تلاش می کنیم تا با ایجاد چنین مرکز خود اشتغالی، مایحتاج و البسه کارگران شهری شهرداری تبریز را در این کارگاه تولید کرده و در این راستا منجر به خودکفایی شهرداری تبریز شویم.
مدبر در پایان گفت: در بسیاری از کشورها، شهرداری ها یک نهاد اجتماعی بوده و سعی می کنند کارهای تاثیرگذار در راستای حل مشکلات مردم انجام دهند که باید این طرز تفکر در شهرداری تبریز نیز نهادینه شود.