مالک باشگاه تراکتور از بازگرداندن امتیاز تیم تراکتور خبر داد.
محمدرضا زنوزی مطلق در ارتباط تلفنی با نمایندگان هواداران، گفت: به زودی برگشته و تیم را بر می‌گردانم.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از فارس ، مالک باشگاه تراکتور افزود: تا پایان فصل کل هزینه ها را داده و باشگاه را تحویل خودتان می‌دهم.
وی اضافه کرد: اینکه میلیاردی برای عشق و علاقه ام به آذربایجان و تراکتور هزینه کنم و تهمت بشنوم را قبول نمی‌کنم.