به گزارش جارچی اخبار مهندس شاهین پاکروح در بازدید از طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر، سامانه دوم آبرسانی  به اصفهان ،احداث تصفیه خانه فاضلاب تیران و پروژه آبرسانی به دهاقان اعلام کرد: هم اکنون تنگناهای مالی یکی از چالش های اساسی در روند اجرای پروژه های آب و فاضلاب در کشور محسوب می شود.در حالیکه اصفهان با جذب سرمایه گذار توانست ضریب نفوذ جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب را به ۷۲ درصد برساند.

وی افزود: در سالهای اخیر آبفا اصفهان  توانست با جذب سرمایه گذار و مشارکت ذی نفعان بر تنگناهای مالی غلبه کند و طرح های توسعه ای فاضلاب را در سطح استان  اجرا نماید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربا بیان اینکه جذب سرمایه گذار بهترین راهکار غلبه بر چالش های مالی در اجرای پروژه هاست عنوان کرد:  هم اکنون در شرایط اقتصادی که به سر می بریم برای اینکه بتوانیم خدمات پایدار به مردم ارائه دهیم و خللی در اجرای پروژه های آبفا ایجاد نشود باید حتما زمینه های مشارکت بخش خصوصی را در اجرای پروژه ها فراهم نمائیم.

مهندس پاکروح یکی از شاخص های توسعه یافتگی در دنیا را استفاده از پساب برشمرد و تصریح کرد: با توجه به حفظ و نگهداری از  منابع آبی در دسترس باید زمینه های استفاده از پساب را در بخش های غیر شرب در کشور فراهم نمود.

وی به استفاده از پساب در رفع نیاز آبی صنایع تاکید کرد و خاطرنشان ساخت:بسیاری از صنایع می توانند با استفاده از پساب  در چرخه تولید به تامین پایدار منابع آبی امیدوار باشند این امر در واقع یکی از مولفه های سازگاری با کم آبی به شمار می آید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ،اصفهان را از جمله استانهایی دانست که در مرحله تنش آبی قرار دارد و اظهار داشت:هم اکنون اصفهان در زمینه مدیریت توزیع و هیدرولیکی شبکه های آب پروژه های قابل توجهی را در دستور کار قرار داده است بطوریکه توانست بر مشکلات کم آب در تابستان ۹۷ غلبه کند

وی افزود: در بخش مدیریت مصرف بستر لازم برای همکاری مردم در مصرف بهینه آب فراهم شده ولی مردم آنچنان در استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف استقبال نکردندکه به این مهم باید بیش از پیش توجه شود.

مهندس پاکروح بر راه اندازی سامانه دوم  آبرسانی به اصفهان تاکید کرد و بیان داشت:مطالعات جامع ایی پیرامون تامین بلند مدت و میان مدت آب شرب مردم شهرستانهای اصفهان انجام گرفته که مسئولان شرکت آبفا زیرساختهای لازم به منظور توزیع عادلانه آب را در استان به خوبی فراهم نمودند.

  معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورادامه داد: هم زمان و توام با ایجاد زیر ساخت توزیع عادلانه آب در اصفهان ، طرح های تامین بلند مدت آب  نیز در دستور کار قرار دارد چرا که ظرفیت انتقال آب سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ محدود و پاسخگوی نیاز آبی جمعیت استان اصفهان نمی باشد.

وی اجرای طرح های توسعه ایی را در اصفهان قابل توجه دانست و عنوان کرد: آبفا استان اصفهان در اجرای پروژ ه ها به کارگاه سازندگی  آب و فاضلاب در کشور تبدیل شده به گونه ایی که در اجرای پروژه ها همیشه خلاقانه عمل نمود و الگوی بسیار مناسبی برای سایر شرکتها در کشور محسوب می شود.