معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از صدور مجوز عرضه کالای همراه مسافر در مرکز خداآفرین منطقه آزاد خبر داد.
صفر شاسفند روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی درخواست مجوز عرضه کالای همراه مسافر در مرکز خداآفرین، این مجوز پس از سیر مراحل قانونی در استان، در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و ابلاغ شده است.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا، وی اظهار کرد: این مجوز با استقرار عوامل گمرک ایران در مبادی ورودی و خروجی محدوده منطقه آزاد ارس در خداآفرین اجرایی می شود.
شاسفند خاطرنشان کرد: صدور مجوز عرضه کالای همراه مسافر در مرکز خداآفرین به منظور افزایش رونق تجاری و گردشگری این منطقه درخواست شده بود.
شاسفند اعلام کرد: منطقه آزاد ارس به موازات فعالیت کالای همراه مسافر به محدوده خداآفرین نسبت به راه اندازی سیستم جامع مسافری گمرکی در مرکز اقدام و این سامانه را عملیاتی خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع یکی از خواسته های اصلی مردم منطقه بود، گفت: با فعال شدن سیستم صدور مجوز کالای همراه مسافر در مرکز خداآفرین، شاهد رونق بیشتری در منطقه خواهیم بود.
هم اکنون زیرساخت های لازم برای عرضه کالای همراه مسافر در پایانه مرزی خداآفرین در قالب پاساژی مسقف با ۱۲۰ غرفه، مجهز به ۳ گیت خروجی اصلی در محلی فنس کشی شده وجود دارد.