انفجار ناشی از نشت گاز شهری منجر به تخریب یک واحد تجاری در شهر مراغه شد.
به گزارش جارچی اخبار مدیرعامل سازمان آتش نشانی مراغه چهارشنبه شب به ایرنا گفت: در این حادثه که ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه امشب روی داد، یک نفر مجروح شد و به بیمارستان انتقال یافت.
جواد پنداشته افزود : براثر این انفجار، یک واحد تجاری تخریب شد و به یک دستگاه خودرو و به برخی واحد های اطراف خسارت جزئی وارد شد.
وی اضافه کرد : میزان خسارت وارده به این واحد تجاری در حال بررسی است.
این واحد تجاری در آپارتمانی ۲ طبقه قرار گرفته است.
شهرستان مراغه با ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.