به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، درراستای پیاده سازی نظام آموزش دوگانه و توجه به اهمیت بناهای تاریخی واستفاده موثر از فضاهای این نوع بناها و همچنین نقش آموزش های مهارتی در رونق تولید و اشتغال و تأثیر آموزش ها درجهت توسعه معماری سنتی درساخت وسازها، تفاهم نامه ای فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان به نمایندگی آرش اخوان طبسی به عنوان مدیر کل استان و شرکت شهرتاش زنده رود به نمایندگی امیرمحمد اخوان در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۸ به مدت یکسال منعقد گردید.

این گزارش می افزاید: استفاده از ظرفیت های طرفین جهت برنامه ریزی واجرای دوره های آموزشی مرمت بناهای تاریخی درقالب آموزش دوگانه، برگزاری سمینارو همایش درجهت توسعه مهارت های مرمت بناهای تاریخی،توانمندسازی نیروی کارمرتبط، ارتقاء سطح مهارتی مربیان وایجاد اشتغال مهارت آموختگان از اهداف اصلی این تفاهم نامه است.

گفتنی است: برنامه ریزی آموزشی درسطح استان، همکاری در شناسایی و انتخاب کارآفرینان و ایده های نو مورد نیاز بازار کار،تلفیق آموزش کلاسیک ومحیط واقعی کار، همکاری درفرایند مشاوره وهدایت شغلی کارجویان،همکاری دربرگزاری مسابقات مهارت استانی،کشوری، بین المللی و … از جمله تعهدات طرفین در این تفاهم نامه است.