سیدمهران عالم زاده شامگاه چهارشنبه در همایش تاثیر پیمانکاران عمرانی در رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار افزود: حضور پیمانکاران کرمانی در مناقصه های شهرداری کمرنگ است و در برخی مناقصه ها تنها یک نفر از این استان شرکت کرده و در این زمینه لازم است که پیمانکاران برای پرداخت مطالبات از سوی شهرداری کرمان نگرانی نداشته باشند.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل ازایرنا, وی گفت: پیمانکاران استان می توانند برای احداث ۱۵ پارک، ۲ پروژه بزرگ شهری و مناقصه ۵۰ میلیارد تومانی برای آسفالت شهری با شهرداری کرمان مشارکت کنند.

شهردار کرمان ادامه داد: نقش پیمانکار در حوزه پروژه‌های عمرانی کرمان کلیدی است و پیمانکاران موجب اشتغالزایی و کارآفرینی و رونق کسب و کار می شوند.

وی اظهار داشت: تامین مالی پروژه ها توسط پیمانکاران در وضعیت کنونی کشور، کارفرما و خودشان را از کم کاری نجات می دهد.

شهردار کرمان گفت: پیمانکاران در شرایط بحرانی کشور و استان حضور دارند و پیمانکاران بدون دریافت دستمزد در بارندگی های اخیر شهرداری کرمان را با اعزام ماشین آلات یاری در جمع آوری آب های سطحی شهر یاری کردند.

وی با بیان اینکه برای پیمانکاران باید برنامه ریزی داشته و روی فعالیتشان کار کنیم تصریح کرد: حاکمیت طی سال های گذشته بدون نگاه حمایتی و به چشم سرمایه گذار برای کسب درآمد به پیمانکاران نگاه کرده است و با سیاست گذاری اشتباه به این حوزه آسیب زدیم.

عالم زاده ادامه داد: تغییر قیمت ارز سرمایه پیمانکاران را به ۲۰ درصد کاهش داد که این امر آسیب جبران ناپذیر برای کشور است.

وی عنوان کرد: اکنون با تغییرات ایجاد شده در دولت دوازدهم از طریق اسناد خزانه و تهاتر بدهی های پیمانکاران پرداخت می شود که نوشدارو پس از مرگ سهراب است.

شهردار کرمان گفت: همچنین شیوه جدیدی برای حفظ حداقل سود برای سرمایه گذار اجرا شد که مردم و پیمانکاران از آن منتفع شدند.

وی با بیان اینکه پیمانکاران سرمایه خود را در حوزه سرمایه گذاری وارد کنند که سود آور است بیان داشت: شهرداری کرمان از پیمانکارن می خواهد در پروژه های سرمایه گذاری با شهرداری کرمان مشارکت کنند.

عالم زاده تصریح کرد: در ۲ سال اخیر شرایط نابسامانی در پیمانکاری داشتیم و بسیاری کارها بدون قرارداد انجام شد و پرداخت با تاخیر ارزش سرمایه پیمانکار را از بین می برد.