شاهرود_حسین بابامحمدی: سرپرست واحدزیباسازی شهرداری شاهروددرگفتگوباخبرنگارما گفت :از آن جا که ایران اسلامی از فرهنگ و آداب غنی و فراوانی بهره می برد شب یلدا،از کهن ترین میراث فرهنگی ایرانیان به شمار می رودواز پس بلندترین شب سال که یلدا نامیده می شود ،خورشید از نو زاده می شود و طبیعت دوباره آهنگ زندگی ساز می کند و خرمی جهان را فرا می گیرد.خورشید فردا کمی در تاخیر است،امید به دیدار صبح و ظفر چه اصالتی دارد و تنها دقیقه ای به چنین شبی اینگونه منزلت یلدا شدن بخشیده است .یلدا تجلی از معجزات مکرر عمر ،روزگار همیشه در شتاب ،زندگی پر رمز و راز و عمری که نمی ایستد…لحظه گریزان است و با هم بودن غنیمتی …
به گزارش جارچی اخبار؛مهندس وزیری درادامه بیان داشت؛در راستای فرارسیدن شب یلداوبه منظور زیباسازی و نماسازی محیط شهری و زنده نگه داشتن سنت های ملی و همچنین افزایش نشاط عمومی در شهر و در پی استقبال عمومی شهروندان از نصب و اکران نمادها و المان های مناسبتی، این بار نیز واحد زیباسازی اقدام به ساخت و نصب المانهای ویژه ای که معرف و القا کننده این میراث کهن بوده، نموده است.
در این شب طولانی یلدا ،از خدای آفریننده زیبایی ها می خواهم که یلدا ی شکر گذاری تمام ایرانیان تا ابد برقرار بماند….