به گزارش جارچی اخبار در هشت ماهه سال جاری ۳۰۰ کیلومتر لوله گذاری  آب و فاضلاب دربرخی از نقاط استان اصفهان اجرا شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اجرای لوله گذاری آب و فاضلاب در نقاط مختلف استان اعلام کرد: در هشت ماهه سال جاری به رغم چالش های مالی ناشی از افزایش چند برابری  قیمت مصالح و تجهیزات ، ۳۰۰ کیلومتر لوله گذاری آب وفاضلاب در برخی از نقاط استان اجرا شد .

حکمتیان اعلام کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۴۰ کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب ،۱۳ کیلومتر اجرای خط انتقال فاضلاب و ۶ کیلومتر اصلاح شبکه فاضلاب در برخی از شهر های استان عملیاتی شد.

وی با اشاره به لوله گذاری آب اعلام کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۴۲ کیلومتر لوله گذاری آب در سطح استان اجرایی شد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان افزود: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه ۷۹ کیلومتر توسعه شبکه آب ، ۳۵ کیلومتر اجرای خط انتقال و ۲۸ کیلومتر اصلاح شبکه آب در دستور کار قرار گرفت.

 حکمتیان گفت:هم اکنون تنگناهای مالی یکی از چالش های اساسی در  روند اجرای پروژه های آب و فاضلاب در کشور محسوب می شود .در حالیکه اصفهان با جذب سرمایه گذار  توانست ضریب نفوذ جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب را به ۷۲ درصد برساند.

وی افزود: در سالهای اخیر آبفا اصفهان  توانست با جذب سرمایه گذار و مشارکت ذی نفعان بر تنگناهای مالی غلبه کند و طرح های توسعه ای فاضلاب را در سطح استان  اجرا نماید.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب  استان اصفهان گفت: اصفهان از جمله استانهایی است  که در مرحله تنش آبی قرار دارد ولی با این وجود توانست با راهکارهایی که  در زمینه مدیریت توزیع و هیدرولیکی شبکه های آب در دستور کار قرار داده بر مشکلات کم آبی در تابستان ۹۷ غلبه کند.