سعید اهری‌زاد، رئیس هیأت ورزش‌های دانشگاهی استان آذربایجان‌شرقی شد.
به گزارش جارچی اخبار، مجمع انتخابات هیات استانی فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی استان آذربایجان‌شرقی با حضور بشیریان دبیرکل فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی کشور، مقصودی معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی و نمایندگان بخش‌های مختلف دانشگاهی استان از وزارت بهداشت، وزارت علوم، پیام نور، جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد برگزار شد.
از مجموع ۱۲ رای ماخوذه، سعید اهری‌زاد با ۹ رای به عنوان رئیس هیات ورزش‌های دانشگاهی استان آذربایجان‌شرقی انتخاب شد.
‌‌محمد‌پور مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد، دیگر کاندیدای این انتخابات نیز ۳ رای کسب کرد.