سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: موضوع انتقال شورای شهر به خارج از عمارت شهرداری مصوبه شورا هست اما مقصد مشخص نشده است.
کریم صادقزاده تبریزی در گفتگو با خبرنگار جارجی اخبار اظهار داشت: ساختمان خانه هنر متعلق به هنرمندان و فرهنگ دوستان عزیز تبریز می باشد و بنده با انتقال شورا به این محل کاملا مخالف هستم.
وی افزود: طی روزهای اخیر خبر انتقال شورا موجب نگرانی و ناراحتی هنرمندان عزیزان شده است که نگرانی بجا و بحقی است.
صادق زاده گفت: پیشنهاد اولیه همه اعضای شورای شهر ساختمان شهرداری منطقه یک در جوار باغ صبا می باشد ولی بهترین راه ممکن انتقال شهرداری منطقه یک به ساختمان جدیدالاحداث است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز همچنین خاطر نشان کرد: در صورت انتقال شهرداری منطقه یک به محل جدید شورای اسلامی شهر به ساختمان فعلی شهرداری منطقه یک در جوار باغ صبا بعد منتقل می‌شود.
صادقزاده اظهار داشت: خانه هنر یکی از کانون‌های اصلی تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان است.
وی همچنین با بیان اینکه مردم تبریز فرهنگ دوست بوده و اهالی فرهنگ و هنر را تکریم می کنند افزود: وظیفه ماست که بعنوان نمایندگان مردم در پارلمان شهری از هنرمندان حمایت کرده و به دغدغه آنها توجه نماییم.
عضو‌ هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تبریز همچنین ادامه داد: هنرمندان عزیز مطمئن باشند که اعضای شورا بویژه اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به هیچ وجه اجازه دست درازی به تنها خانه هنر شهر تبریز را نخواهند داد.