همزمان با دهه فجر طرح شبکه آبیاری ۵۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی پایاب سد حاجیلارچای با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی افتتاح شد.
به گزارش جارچی اخبار، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: برای این طرح که با استفاده از سیستم ثقلی در محدوده ۹ روستای بخش سیه‌رود اجرا شده، افزون بر ۲۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
اکبر فتحی افزود: امروز همچنین با حضور معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، مزرعه پرورش ماهیان سردآبی در جلفا با ظرفیت تولید ۲۰ تن ماهی در سال افتتاح شد.
وی گفت: این طرح تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۸ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در روستای منجن‌آباد شهرستان جلفا اجرا شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین از مجتمع پروتئینی و کشتارگاه صنعتی آرمان ارس و واحد تولید کت‌شلوار آریان‌دوخت بازدید و به مسائل و مشکلات این دو واحد تولیدی رسیدگی کرد.