به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد، « محمد علی طالبی » در نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و سلامت زنان و خانواده استان یزد گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی استان است که هرساله در استان برگزار می شود که امیدواریم امسال نیز با هدف و رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی در استان برگزار شود.

وی افزود: ما باید از نمایشگاه کتاب به عنوان فرصتی برای بروز توانمندی و علاقه استان به حوزه کتاب استفاده کنیم و از آن به عنوان رویداد مهمی در استان یاد کنیم.

استاندار یزد بیان کرد: برگزاری مناسبت این نمایشگاه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های فرهنگی استان است که امیدواریم شاهد این حضور باشیم تا بتوانیم فعالیت های پایداری در زمینه کتاب و کتابخوانی داشته باشیم.