بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش آذربایجان‌شرقی به دنبال بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان یکشنبه بیستم بهمن ماه تعطیل است.
به گزارش جارچی اخبار، اسامی این مدارس به شرح زیر می باشد:
در منطقه چاراویماق
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
در منطقه بستان آباد
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
هریس
همه مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
در منطقه ملکان
همه مدارس روستاهای شورجه، قوشقیه، آرپادرسی، قوشبلاغ، قوزلو، طورآغای، زمان آباد، باباقاضی، ایگده لوی بزرگ، ایگده لوی کوچک، باباکلک، هپی بلاغی، ساروقیه، اوج بلاغ، پرچین بلاغ، آغجه مشهد، لیلی داغی، قوزچی اولن در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
در نظرکهریزی
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
در منطقه مراغه
همه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل و دوره های اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت خواهند کرد.
در عجب‌شیر
مدارس استثنائی، پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه روستاهای هرگلان، آلمالو، یایچی، چهاربرود، قوزلوجه، باراز، ینگجه و تجرق شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
در تیکمه داش
تمام مدارس شهری و روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
در منطقه هشترود
کلیه مدارس روستایی در تمام دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل خواهند بود.
در خاروانا
تمام مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی شیفت صبح تعطیل خواهند بود.
تعطیلی، مدارس ، آذربایجان‌شرقی ، روابط عمومی ، آموزش وپرورش ، بارش برف ،برودت هوا