به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد، « منوچهر اسدی» شنبه  در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به بررسی و شناسایی مودیان مالیاتی گفت:  ۴۴۰ مودی مالیاتی که در یزد فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شدند.

 

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد بیان کرد: با توجه به وضعیت کشور در زمینه اقتصادی مهمترین درآمد دولت مبتنی بر مالیات است که این به عنوان سالم ترین درآمد برای کشور است که در تمامی کشورهای دنیا به این روش مبادرت می کنند.

 

وی با اشاره به اقدامات اخیر اداره مالیاتی گفت: طرح جامع مالیاتی با ۳۲ پروژه بزرگ از جمله این طرح ها در استان بود که در سال گذشته یکی از اولین استان هایی بودیم که این طرح را به صورت جامع پیاده سازی کردیم.

 

مدیر کل امور مالیاتی استان یزد گفت: در همین راستا بسیاری از فعالیت ها الکترونیکی شده است و آخرین فرآیند نیز در این زمینه  بحث ابلاغ الکترونیک است و در زمینه برون سپاری نیز با توجه به محدودیت ها سعی کردیم در زمینه مالیات وسایل نقلیه و برون سپاری نقل و انتقال املاک در دفتر خانه ها انجام دهیم.

 

اسدی بیان کرد: ۴۰۰ مودی مالیاتی که فرار مالیاتی داشتند شناسایی کردیم و مبالغ زیادی از آنها مطالبه شده است.

 

وی گفت: تا امروز ۳۰۰ درصد رشد واریزی به شهرداری و دهیاری ها داشتیم که مزایای آن به مردم بر می گردد و در سال ۹۷ نیز کل رقم اعطایی به شهرداری ها و دهیاری ها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که امسال تا پایان دی ماه ۳۱۳ میلیارد تومان بوده است.