به گزارش خبرنگار جارچی اخباراز یزد، « علی نمازی»  در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد گفت:  مهمترین اولویت های راهبردی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در هفت شاخه بهبود کسب وکار استان، نظارت مالی و موثر از دستگاه های اجرایی، جذب سرمایه گذاری خارجی، گسترش پژوهش های کاربردی ، حوزه توسعه منابع انسانی است.

 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد خاطرنشان کرد: شاخص های مالیات شامل سختی دریافت مجوزها، وجود فساد، سختی تامین مالی و تامین زیرساخت های پایش های استانی و ۶ شاخص بهبود محیط کسب و کار بوده که این محیط از این ها رنج می برد.

 

وی افزود: ما در استان ۳۵ ماده قانونی مخل در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده ایم و به دبیرخانه هیات مقررات زدایی ارسال کرده و پیگیر آن هستیم که یکی از آنها مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

 

نمازی بیان کرد: ۸ هزار ملک دولتی نیز در استان یزد ساماندهی شده و اسناد دفترچه‌ای تبدیل به اسناد تک برگی شده ضمن اینکه ۲ هزار دستگاه خودروی دستگاه‌های دولتی نیز ساماندهی شدند.

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد یادآور شد: با توجه به رویکرد ساماندهی و نظم بخشی مالی در ادارات استان، تیم ارزیابی ذیحسابان استان نیز از طرف وزارتخانه معرفی شدند و از امروز کار ارزیابی ذیحسابان را آغاز می‌کنند.

 

وی ادامه داد: در سال مالی گذشته ۲۵۵ میلیارد تومان منابع مالی از طریق انتشار اسناد خزانه و اسناد تهاتر در استان انجام شد همچنین مدیریت ۲۷۰ میلیارد تومان در حوزه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی در سال جاری صورت گرفته است.

 

نمازی عنوان کرد: در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بودیم که تحریم‌ها نیز در آن اثرگذار بوده بر این اساس سیاست‌های بسیاری در استان اتخاذ شده است و تمام تلاش خود را برای تسهیل امور و اجرای سیاست هماهنگ و تعاملی به کار گرفته‌ایم.

 

وی افزود: تلاش کردیم فرصت‌های سرمایه گذاری استان را معرفی کنیم و مشوق‌های مختلف زیرساختی، مالیاتی، گمرکی و سایر حمایت‌هایی که مرکز خدمات سرمایه گذاری می‌تواند از سرمایه گذاران داشته باشد را نیز اطلاع رسانی کرده‌ایم.

 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد بیان کرد: ۴۴ پروژه سرمایه گذاری خارجی مجوز گرفتند که در حال حاضر ۲۴ مورد از آنها فعال و دارای شریک خارجی هستند، هفت مورد فعال بدون شریک خارجی، سه مورد نیمه فعال و ۱۰ مورد نیز غیرفعال هستند که دارای مشکلاتی از جمله مسائل زیست محیطی هستند.