شهردار مراغه از ارایه لایحه بودجه پیشنهادی ۱۱۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ این شهرداری به شورای اسلامی شهر خبرداد.
به گزارش جارچی اخبار، محمدرضا احمدی روز دوشنبه اظهار داشت: این رقم در مقایسه با بودجه ۸۹ میلیارد تومانی سال جاری، حدود ۲۳.۶ درصد بیشتر است.
۵۷ درصد از بودجه ۸۹ میلیارد تومانی مصوب شهرداری مراغه در سال ۹۸ به بخش عمرانی و ۴۳ درصد به بخش اجرایی اختصاص یافته که تا دی ماه سال جاری ۴۴ میلیارد تومان از ردیف های درآمدی آن محقق شده بود.
شهر مراغه با حدود ۱۸۰ هزار جمعیت دارای ۳ منطقه شهرداری است و از سال ۱۳۱۸ تاکنون ۴۳ نفر بر کرسی شهرداری این شهر نشسته اند.
این شهر که در ابتدای دوران فرمانروایی ایلخانان مغول، پایتخت این سلسله بوده در ۱۲۷ کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.