مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آبفا استان اصفهان در بین ۳۴ شرکت آبفای شهری موفق به کسب رتبه اول شرکتهای آب و فاضلاب شهری شد.

به گزارش جارچی اخبار، هاشم امینی بیان داشت:  آبفا اصفهان در بین ۳۴ شرکت آبفای شهری با کسب بیشترین امتیاز در ارزیابی عملکرد سال ۹۳ عنوان رتبه اول شرکت پیشتاز را در صنعت آب و فاضلاب کشور به خود اختصاص داد.

وی افزود: همه ساله ارزیابی عملکرد مدیران ارشد صنعت آب و فاضلاب شهری و روستایی در وزارت نیرو صورت می گیرد که این ارزیابی در ۵ شاخص شامل بعد ذینفعان بیرونی ، بعد مالی ، بعد بهره برداری ، بعد توسعه و بعد توانمند سازی انجام می شود.

امینی اعلام کرد: طی ارزیابی و ممیزی به عمل آمده از سوی کارشناسان ، عملکرد شرکت آبفا اصفهان در سال ۹۳ بسیار مطلوب بوده و به عنوان رتبه اول در بین شرکتهای پیشتاز معرفی شد. این در حالیست که آبفا اصفهان طی سالهای اخیر با تدابیر صورت گرفته در ارزیابی عملکرد روند صعودی داشته به طوریکه در سال ۸۹ رتبه دهم ، ولی در سال جاری مصادف با پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت رتبه اول صنعت آب و فاضلاب شهری در کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان کرد: در این ارزیابی ۱۸ شاخص در بعد ذینفعان بیرونی ، ۱۷ شاخص در بعد مالی اقتصادی ، ۱۰ شاخص دربعد بهره برداری ، ۱۲ شاخص در بعد توسعه و۲۰ شاخص در بعد توانمند سازی مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت.

هاشم امینی به برخی از فعالیتهایی که منجر به موفقیت آبفا اصفهان در ارزیابی عملکرد ۹۳ شد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: هوشمند سازی شبکه توزیع آب و راه اندازی سامانه نجما ، توسعه سیستم تله متری و تله کنترل در سطح استان ، بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردمی در اجرای پروژه های توسعه ای و زیرساختی آب و فاضلاب در قالب قراردادهای بیع متقابل ، فاینانس داخلی و خارجی ، BOT ، BOO و مشارکت مردمی تبصره ۳ ماده واحده ، اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده آب و فاضلاب ، توسعه درگاههای الکترونیکی در ارائه خدمات به مشترکین ، پیمایش فنی GIS مشترکین ، ارتقای کیفی پساب تولیدی با تجهیز و ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب ، مهار حوادث و بحران در کوتاهترین زمان ممکن با تجهیز و راه اندازی مرکز مدیریت بحران ، توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی ، تکریم ارباب رجوع ، مدیریت مصرف بهینه آب با اعمال اقدامات فرهنگی برگزاری جشنواره ها ، همایش ها ، نشست ها و تهیه و توزیع دهها هزار جلد کتاب روش های بهینه سازی مصرف ، تأسیس خانه فرهنگ آب و النهایه کاهش آب هدررفت از ۳۱ درصد در سال ۸۶ به ۲/۱۷ درصد در سال ۹۳ و همچنین کاهش سرانه مصرف خانگی از ۱۸۶ لیتر به ازای هر نفر در روز در سال ۸۶ به کمتر از ۱۵۳ لیتر به ازای هر نفر در روز در سال ۹۳ از جمله مواردی بود که بسیار مؤثر در کسب رتبه اول آبفا استان اصفهان در میان شرکتهای آب و فاضلاب شهری در کشور داشت.