علی پورعسگر سرپرست اداره منابع ط‌بیعی سمیرم  با اعلام  اینکه زمان ورود عشایر به شهرستان سمیرم ۲۵ اردیبهشت می باشد گفت: در راستای طرح مدیریت کوچ عشایر اولین اقدام که اعزام گروه های کارشناسی به استان های گرمسیری در زمستان و جلسه با عشایر و مرتعداران می باشد از هفته جاری آغاز گردید.

به گزارش جارچی اخبار ،این سفر که به استان های کهگلویه و بویر احمد ، بوشهر و فارس انجام خواهد شد با هدف تعامل و هماهنگی و همکاری با ادارات منابع طبیعی مراتع قشلاقی  ومیان بند دامداران حوزه این شهرستان  ونیز با برگزاری جلسات با عشایر طایفه  های فارسی مدان و دره شوری می باشد. تا از کوچ زودهنگام عشایر تا ۲۵ اردیبهشت جلوگیری کند.

وی ادامه داد:  مسلما حضور عشایر در زمان مقرر موجب رشد و بذر دهی گیاهان مرتعی شده و از تخریب مراتع جلوگیری خواهد کرد.