به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد، دوازدهمین نمایشگاه کتاب یزد از ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های یزد در حال برگزاری است که تعطیلی سیستم های بانک شهر باعث ایجاد نارضایتی در بین مخاطبین شده است.

ناممکن شدن ارائه بن های تخفیف نمایشگاه به عنوان مهمترین مشکل در قطعی سیستم های بانک است که با وجود حضور مخاطبین در نمایشگاه این نارضایتی در بین مردم بوجود آورده و مردم نمی توانند خرید با تحفیف داشته باشند.

با توجه به این که مسیر محل جدید نمایشگاه های بین المللی یزد در خارج از شهر است و مردم نیز از راهی دور به این منطقه می رسند، این عدم ارائه بن های تخفیف باعث شده که مردم بیشتر از گذشته ناراحت شوند.

اگرچه مشکلات دیگری همچون مسیر دور، خاکی بودن بخشی از مسیر راه موجب استقبال کمتر مردم نسبت به سال های گذشته از نمایشگاه کتاب بوده است، اما مخاطبین کتابخوان باز هم در روزهای میانی از این نمایشگاه استقبال کرده اند.

اما امید است که به زودی این مشکل حل شده و مردم بتوانند از خدمات نمایشگاه استفاده کنند و با استفاده از تخفیف نمایشگاه، کتاب های مورد علاقه خود را خرید کنند.