به گزارش خبرنگار جارچی اخبار به نقل از مهر، عباس ملازینلی اظهار داشت: تدوین پرونده آثار مورد اشاره از چند ماه گذشته در دستور کار این سازمان قرار گرفت که امروز در شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار ملی به اتفاق آرا به ثبت رسید و انتظار این است، این آثار در آینده نزدیک به ثبت جهانی برسد.

 

وی ادامه داد: ثبت آثار با هدف صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی انجام و علاوه بر این فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر این آثار در سطح ملی و بین الملل فراهم می‌شود.

 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد عنوان کرد: رویکرد سازمان توجه به حوزه گردشگری است و به صورت جدی شناسایی آثار تاریخی و فرهنگی را دنبال می‌کند تا میراث گذشتگان را حفظ و به نسل جوان و آیندگان معرفی کند.

 

ملازینلی با بیان اینکه گردشگری صنعتی پاک محسوب می‌شود، افزود: همچنین این سازمان از پژوهشگران حوزه گردشگری حمایت می‌کند و به آنها بها می‌دهد تا آثار معنوی گذشتگان حفظ و به فراموشی سپرده نشود.