طرح لکه گیری آسفالت در مسیر BRT تبریز از هتل مرمر تا آبرسان توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک آغاز شد.
به گزارش جارچی اخبار، با توجه به بارش های اخیر و محلول پاشی جهت بازگشائی مسیرهای اصلی و فرعی منطقه جهت روان سازی و رفع مشکلات ترددی شهروندان، ، طرح چاله زدائی و حل معضلات ناشی از نمک پاشی در سطح منطقه یک آغاز و هم اکنون مرحله اول آن توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه یک تبریز عملیاتی شده است.
در مرحله اول این طرح مسیر BRT از هتل مرمر تا آبرسان به صورت تراشه آسفالت انجام می‌پذیرد و سایر معابر و مسیرهای سطح حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است.